Uroczysty finał projektu „Twoje Serce, Twoim Życiem”

„Twoje Serce, Twoim Życiem” – hasło, które głęboko zapadło w pamięć mieszkańców ziemi piotrkowskiej. Projekt profilaktyczny, przez rok realizowany w powiecie, przekonał blisko 12 tysięcy osób do tego, że warto zadbać o swoje zdrowie i systematycznie poddawać się badaniom profilaktycznym.

Jego działania podsumowano podczas III konferencji „Partnerstwo na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców powiatu piotrkowskiego”, która odbyła się w Bronisławowie. – Ten projekt był jedyny w swoim rodzaju – zaznaczył profesor Wojciech Drygas z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. – Norweskie Fundusze przeznaczane na wyrównywanie nierówności w zdrowiu, w pozostałych krajowych projektach, były wykorzystane jedynie na badania profilaktyczne. Samorząd powiatu piotrkowskiego nadał temu przedsięwzięciu dodatkowej wartości. W ramach projektu nie tylko przebadano blisko 2000 osób, ale zmobilizowano tysiące do tego, aby zmienili swój dotychczasowy styl życia. Zamierzam promować ten projekt, jako dobrą praktykę, w Norwegii, bo należy go postrzegać za wzór do naśladowania.
Warto podkreślić, że wszystkie działania projektowe były realizowane przy udziale partnerów: samorządów gminnych (GOPS), organizacji społecznych (KGW, OSP, kluby sportowe) oraz pracowników Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie i przedstawicieli niepublicznych ośrodków zdrowia. – W każdym projekcie, zwłaszcza tym dotowanym ze środków unijnych, liczy się efekt – stwierdził wicestarosta powiatu Piotr Wojtysiak. – My taki osiągnęliśmy dzięki wyjściu z badaniami profilaktycznymi i edukacją zdrowotną w teren. Dotarliśmy do centrów życia wszystkich gmin, organizując 50 filii Akademii Zdrowego Żywienia, 26 – Akademii Ruchu i 11 Akademii Dobrej Rady, 6 Stref Zdrowia podczas gminnych festynów, pikników i rajdów, a 11 punktów medycznych ustawialiśmy, prawie co niedzielę, przy kościołach. Mieszkańcy ziemi piotrkowskiej skorzystali z bezpłatnych badań i wszelkich form promocji zdrowego stylu życia, dzięki pozyskaniu 2,5 mln złotych dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczenie Społecznych Nierówności w Zdrowiu. – Liczba osób, które wzięły udział we wszystkich działaniach projektu przeszła nasze najśmielsze oczekiwania – przyznaje starosta powiatu Stanisław Cubała. – Nie można pominąć i przy tej okazji serdecznie dziękuję wszystkim instruktorom sportowym, dietetykom, fizjoterapeutom, psychologom, lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, strażakom-ochotnikom, animatorom, którzy pomagali nam w realizacji tego, bardzo napiętego, harmonogramu różnorodnych akcji. Kończy się projekt, ale rozbudzone serca jego uczestników pozostają i zrobimy wszystko, aby były kontynuowane. Starosta powiatu podsumował także projekt zmian dokonanych w piotrkowskiej służbie zdrowia i zapowiedział kolejne działania, które mają na celu zapewnienie kompleksowej opieki matce i dziecku, w tym uruchomieniu oddziału pediatrycznego w strukturach Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz wyjście ze świadczeniami medycznymi w teren, czyli rozszerzenie oferty w gminnych ośrodkach zdrowia o poradnie dla kobiet i rehabilitacje.
Galę podsumowującą projekt uświetniły występy Orkiestry Dętej OSP z LonginówkiScholi Dziecięco-Młodzieżowej z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Moszczenicy. Ukoronowaniem niedzielnej konferencji był koncert polskiej osobowości wokalnej i instrumentalnej – wirtuoza skrzypka i trębacza – Zbigniewa Wodeckiego.

Prezentacja Z Realizacji Działań Projektu Bronisławów 29.01.2017

Galeria zdjęć: