W zdrowym ciele zdrowy duch. Mieszkańcy powiatu nadal mogą ćwiczyć

Akademie Ruchu w powiecie piotrkowskim rozpoczęły swoją działalność już w ubiegłym roku w ramach projektu „Twoje Serce, Twoim Życiem” po to, by zachęcić mieszkańców ziemi piotrkowskiej do aktywności, sprzyjającej zdrowiu. I okazało się, że jeżeli tylko umożliwi im się udział w bezpłatnych zajęciach rekreacyjno – sportowych, chętnie skorzystają.

W Akademiach Ruchu dotychczas regularnie brało udział ponad 360 osób! – Kiedy kończyliśmy projekt, uczestnicy pytali – jak to, już nie będzie zajęć? Byli tak zaangażowani, że nie wyobrażali sobie, że to już koniec. Dlatego też, razem z dotychczasowymi uczestnikami i nowymi, cieszymy się, że Akademie Ruchu znowu ruszyły od 1 kwietnia – mówi Beata Gniewaszewska, trenerka ze Stowarzyszenia „For YOU – lepsza przyszłość”.

Akademie Ruchu w swoim założeniu mają stanowić formę ogólnodostępnych punktów, w których prowadzone są przez instruktora zorganizowane bezpłatne zajęcia sportowe. Mają one sprzyjać regularnej aktywności fizycznej, ogólnie dostępnej i nie wymagającej szczególnych umiejętności z danej dyscypliny. Dlatego też we wszystkich filiach Akademii Ruchu w powiecie piotrkowskim prowadzone są głównie zajęcia: nordic walking, marszobiegi, gry zespołowe oraz zajęcia fitness – pilates, zdrowy kręgosłup. Tygodniowo powinno odbywać się co najmniej cztery godziny zajęć, dwa razy w tygodniu. Łącznie przez cały okres działalności Akademii Ruchu będzie zorganizowane minimum 80 spotkań, których łączna liczba wyniesie 120 godzin w każdej z filii – od 1 kwietnia do końca tego roku. Udział w zajęciach jest dobrowolny i dlatego też tak ważna jest promocja prowadzonych ćwiczeń, ich atrakcyjność oraz dopasowanie do potrzeb uczestników. Dodajmy też, że przedstawiciele starostwa zastrzegli sobie prawo do bieżącego monitorowania przebiegu prowadzonych spotkań i konsultacji w trakcie ich trwania, mającego na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania.

Akademie Ruchu są dla wszystkich dorosłych mieszkańców powiatu, a szczególnie dedykowane osobom w wieku 20 – 55 lat, które są niestety najbardziej narażone na choroby układu krążenia. By wziąć udział w zajęciach AR nie trzeba mieć specjalistycznego sprzętu (np. kije do nordic walking zostały zakupione w ramach projektu), umiejętności, czy stroju. Nie trzeba też się zapisywać. Choć, jak się okazuje i bez tego większość osób, które przyszły po raz pierwszy poćwiczyć, zaczęły uczestniczyć w zajęciach regularnie, wybierając sobie jedną konkretną formę ruchu lub mieszać je.

Punktem wyjścia do stworzenia programu promującego zdrowy styl życia były m.in. wyniki badań, z których wynikało, że mieszkańcy powiatu piotrkowskiego cierpią na szereg chorób układu krążenia. Projekt „Twoje Serce, Twoim Życiem” wpisał się też w założenia i cele „Strategii Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego na lata 2014-2020”. Powiat piotrkowski pozyskał na realizację programu ponad 2,5 mln zł z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa. W ramach programu w każdej gminie w ubiegłym roku powstały Akademie Zdrowego Żywienia, Akademie Ruchu, Akademie Dobrej Rady (m.in. nauka rozładowywania stresu). Setki mieszkańców powiatu skorzystało nie tylko z bezpłatnych zajęć sportowych, ale także warsztatów z przygotowywania zdrowych posiłków, porad psychologa i bezpłatnych badań profilaktycznych z zakresu chorób krążenia.

Miejsce i harmonogram zajęć w ramach 12 Akademii Ruchu.

Plakat DDZ Plakat For jouGaleria: