Request-for-quotations for doing the training

Wn.8/NMF/2015 – procedure of contract up to 30 000 Euro – Request-for-quotations for doing the training as part of the Piotrków County project “Your Heart Your Life” (3rd contract award procedure)

Zaproszenie Do Złożenia Oferty - 423.2 MiB137
Zawiadomienie o wyborze oferty na przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Powiat Piotrkowski projektu pn.: „Twoje Serce Twoim Życiem” – postępowanie III624.4 KiB122
Załącznik Nr 1.1 - Formularz Ofertowy109.5 KiB96
Załącznik Nr 1.2 - Formularz Ofertowy109.5 KiB96
Załącznik Nr 1.3 - Formularz Ofertowy109.5 KiB101
Załącznik Nr 1.4 - Formularz Ofertowy109.5 KiB74
Załącznik Nr 1.5 - Formularz Ofertowy109.5 KiB101
Załącznik Nr 2 - Wzór Umowy172.0 KiB104

Request-for-quotations for doing the training

Wn.8/NMF/2015 – procedure of contract up to 30 000 Euro – Request-for-quotations for doing the training as part of the Piotrków County project “Your Heart Your Life” (2nd contract award procedure)

Wyjaśnienie Treści SIWZ Nr 1375.2 KiB78
Zawiadomienie O Unieważnieniu Postępowania - Nr 40275.8 KiB66
Załącznik Nr 1.1 - Formularz Ofertowy109.5 KiB95
Załącznik Nr 1.2 - Formularz Ofertowy109.5 KiB75
Załącznik Nr 1.3 - Formularz Ofertowy109.5 KiB75
Załącznik Nr 1.4 - Formularz Ofertowy109.5 KiB88
Załącznik Nr 1.5 - Formularz Ofertowy109.5 KiB90
Załącznik Nr 2 - Wzór Umowy172.0 KiB89

Open tender for the making of the survey (medical history) among the residents of the Piotrków county

Wn.10 / NMF / 2015 –  Contract above 30 000 Euro – open tender for the making of the survey (medical history) among the residents of the Piotrków county as part of Piotrków County project “Your Heart Your Life”

Ogłoszenie O Zamówieniu1.9 MiB235
SIWZ8.0 MiB540
Wyjaśnienie Treści SIWZ - Nr 37864.4 KiB100
Zawiadomienie O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty Oraz o odrzuconych ofertach849.5 KiB118
Załacznik Nr 1 Do SIWZ -Formularz Ofertowy75.4 KiB140
Załącznik Nr 2 Do SIWZ - Oświadczenie Z Art 22 Ust 198.5 KiB88
Załącznik Nr 3 Do SIWZ -Oświadczenie Z Art 2471.4 KiB108
Załącznik Nr 4 Do SIWZ - Wykaz Usług105.5 KiB85
Załącznik Nr 5 Do SIWZ - Wykaz Osób105.0 KiB102
Załącznik Nr 6 Do SIWZ -Informacja O Grupie Kapitałowej74.4 KiB101
Załącznik Nr 7 Do SIWZ - Wzór Umowy726.0 KiB88

Request-for-quotations for the supply of blood pressure meters and blood glucose meters with set of test strips

Wn.11/NMF/2015 procedure of contract up to 30 000 Euro – Request-for-quotations for the supply of blood pressure meters and blood glucose meters with set of test strips as part of Piotrków County project “Your Heart Your Life”

Zawiadomienie O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty326.5 KiB69
Zaproszenie Do Złożenia Oferty - Glukometry2.2 MiB143
Załącznik Nr 2 - Wzór Umowy1.0 MiB202
Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy108.0 KiB96
Załącznik Do Formularza Ofertowego68.1 KiB121

Request-for-quotations for doing the training

Wn.8/NMF/2015 procedure of contract up to 30 000 Euro – Request-for-quotations for doing the training as part of the Piotrków County project “Your Heart Your Life”

Unieważnienie Postępowania - Nr 34334.1 KiB93
Zaproszenie Do Złożenia Oferty - Nr 343.0 MiB110
Załącznik Nr 1.1 - Formularz Ofertowy110.0 KiB110
Załącznik Nr 1.2 - Formularz Ofertowy110.0 KiB105
Załącznik Nr 1.3 - Formularz Ofertowy109.5 KiB94
Załącznik Nr 1.4 - Formularz Ofertowy109.5 KiB110
Załącznik Nr 1.5 - Formularz Ofertowy109.5 KiB79
Załącznik Nr 2 - Wzór Umowy68.8 KiB117

Request-for-quotations for doing the training

Wn.9/NMF/2015 – procedure of contract up to 30 000 Euro – Request-for-quotations for doing the training as part of the Piotrków County project “Your Heart Your Life”

Zawiadomienie O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty540.1 KiB86
Zaproszenie Do Złożenia Oferty -Nr 352.8 MiB163
Załącznik Nr 1.3 - Formularz Ofertowy109.5 KiB86
Załącznik Nr 1.2 - Formularz Ofertowy109.0 KiB102
Załącznik Nr 1.1 - Formularz Ofertowy109.0 KiB78
Wzór Umowy - Załącznik Nr 293.5 KiB124

Open tender for the production and delivery of promotion and information materials

Wn.5/NMF/2015 The announcement of the proceedings conducted in an open tender for the production and delivery of promotion and information materials as part of the Piotrków County project “Your Heart Your Life”

Zawiadomienie O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty621.4 KiB78
Ogłoszenie O Udzieleniu Zamówienia770.9 KiB63
Załącznik Nr 7 Do SIWZ - Wzór Umowy1.0 MiB89
Załącznik Nr 6 Do SIWZ -Informacja O Grupie Kapitałowej74.0 KiB79
Załącznik Nr 5 Do SIWZ -Oświadczenie Z Art 2470.8 KiB81
Załącznik Nr 4 Do SIWZ - Oświadczenie Z Art 22 Ust 197.5 KiB82
Załącznik Nr 3 Do SIWZ - Formularz Cenowy93.5 KiB101
Załącznik Nr 2 Do SIWZ -Formularz Ofertowy74.7 KiB86
Załącznik Nr 1 Do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Obowiązujący98.0 KiB78
SIWZ - Obowiązujący2.1 MiB133
Ogłoszenie O Zamówieniu1.8 MiB94

Open tender for the production and delivery of promotion and information materials

Wn.6/NMF/2015 The announcement of the proceedings conducted in an open tender for the production and delivery of promotion and information materials as part of the Piotrków County project “Your Heart Your Life”

Zawiadomienie O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty98.1 KiB74
Ogłoszenie O Udzieleniu Zamówienia777.3 KiB71
Norway+Grants+EPS458.3 KiB72
Logo Powiat Kolor Krzywe661.1 KiB122
LOGO Powiatu - Kolor56.8 KiB161
Wyjaśnienie Do SIWZ Nr 14.9 MiB140
Załącznik Nr 7 Do SIWZ - Wzór Umowy812.3 KiB71
Załącznik Nr 6 Do SIWZ -Informacja O Grupie Kapitałowej74.0 KiB87
Załącznik Nr 5 Do SIWZ -Oświadczenie Z Art 2470.8 KiB80
Załącznik Nr 4 Do SIWZ - Oświadczenie Z Art 22 Ust 197.5 KiB76
Załącznik Nr 3 Do SIWZ -Formularz Cenowy 1100.0 KiB87
Załącznik Nr 2 Do SIWZ -Formularz Ofertowy74.5 KiB83
Załącznik Nr 1 Do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia2.5 MiB186
SIWZ4.9 MiB113
Ogłoszenie O Zamówieniu1.8 MiB96

Request-for-quotations for design and development of a bilingual website for the project “Your Heart Your Life” with your hosting service, both editorial and technical support

Procedure of contract up to 30 000 Euro – Request-for-quotations for design and development of a bilingual website for the project “Your Heart Your Life” with your hosting service, both editorial and technical support

01a Zaproszenie Do Złożenia Oferty - Strona Internetowa2.5 MiB153
01b Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 1170.5 KiB106
01b Załącznik Do Formularza Ofertowego - Arkusz Kalkulacyjny24.0 KiB106
01c Wzór Umowy - Załącznik Nr 2520.6 KiB256
02 Zawiadomienie O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty217.0 KiB123