Request-for-quotations for doing the training

Wn.8/NMF/2015 – procedure of contract up to 30 000 Euro – Request-for-quotations for doing the training as part of the Piotrków County project “Your Heart Your Life” (3rd contract award procedure)

Zaproszenie Do Złożenia Oferty - 423.2 MiB125
Zawiadomienie o wyborze oferty na przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Powiat Piotrkowski projektu pn.: „Twoje Serce Twoim Życiem” – postępowanie III624.4 KiB119
Załącznik Nr 1.1 - Formularz Ofertowy109.5 KiB86
Załącznik Nr 1.2 - Formularz Ofertowy109.5 KiB88
Załącznik Nr 1.3 - Formularz Ofertowy109.5 KiB91
Załącznik Nr 1.4 - Formularz Ofertowy109.5 KiB70
Załącznik Nr 1.5 - Formularz Ofertowy109.5 KiB92
Załącznik Nr 2 - Wzór Umowy172.0 KiB94

Request-for-quotations for doing the training

Wn.8/NMF/2015 – procedure of contract up to 30 000 Euro – Request-for-quotations for doing the training as part of the Piotrków County project “Your Heart Your Life” (2nd contract award procedure)

Wyjaśnienie Treści SIWZ Nr 1375.2 KiB75
Zawiadomienie O Unieważnieniu Postępowania - Nr 40275.8 KiB63
Załącznik Nr 1.1 - Formularz Ofertowy109.5 KiB92
Załącznik Nr 1.2 - Formularz Ofertowy109.5 KiB72
Załącznik Nr 1.3 - Formularz Ofertowy109.5 KiB72
Załącznik Nr 1.4 - Formularz Ofertowy109.5 KiB85
Załącznik Nr 1.5 - Formularz Ofertowy109.5 KiB87
Załącznik Nr 2 - Wzór Umowy172.0 KiB86

Open tender for the making of the survey (medical history) among the residents of the Piotrków county

Wn.10 / NMF / 2015 –  Contract above 30 000 Euro – open tender for the making of the survey (medical history) among the residents of the Piotrków county as part of Piotrków County project “Your Heart Your Life”

Ogłoszenie O Zamówieniu1.9 MiB224
SIWZ8.0 MiB469
Wyjaśnienie Treści SIWZ - Nr 37864.4 KiB93
Zawiadomienie O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty Oraz o odrzuconych ofertach849.5 KiB108
Załacznik Nr 1 Do SIWZ -Formularz Ofertowy75.4 KiB130
Załącznik Nr 2 Do SIWZ - Oświadczenie Z Art 22 Ust 198.5 KiB79
Załącznik Nr 3 Do SIWZ -Oświadczenie Z Art 2471.4 KiB94
Załącznik Nr 4 Do SIWZ - Wykaz Usług105.5 KiB81
Załącznik Nr 5 Do SIWZ - Wykaz Osób105.0 KiB92
Załącznik Nr 6 Do SIWZ -Informacja O Grupie Kapitałowej74.4 KiB90
Załącznik Nr 7 Do SIWZ - Wzór Umowy726.0 KiB77

Request-for-quotations for the supply of blood pressure meters and blood glucose meters with set of test strips

Wn.11/NMF/2015 procedure of contract up to 30 000 Euro – Request-for-quotations for the supply of blood pressure meters and blood glucose meters with set of test strips as part of Piotrków County project “Your Heart Your Life”

Zawiadomienie O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty326.5 KiB65
Zaproszenie Do Złożenia Oferty - Glukometry2.2 MiB138
Załącznik Nr 2 - Wzór Umowy1.0 MiB193
Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy108.0 KiB91
Załącznik Do Formularza Ofertowego68.1 KiB114

Request-for-quotations for doing the training

Wn.8/NMF/2015 procedure of contract up to 30 000 Euro – Request-for-quotations for doing the training as part of the Piotrków County project “Your Heart Your Life”

Unieważnienie Postępowania - Nr 34334.1 KiB88
Zaproszenie Do Złożenia Oferty - Nr 343.0 MiB100
Załącznik Nr 1.1 - Formularz Ofertowy110.0 KiB104
Załącznik Nr 1.2 - Formularz Ofertowy110.0 KiB99
Załącznik Nr 1.3 - Formularz Ofertowy109.5 KiB90
Załącznik Nr 1.4 - Formularz Ofertowy109.5 KiB105
Załącznik Nr 1.5 - Formularz Ofertowy109.5 KiB75
Załącznik Nr 2 - Wzór Umowy68.8 KiB111

Request-for-quotations for doing the training

Wn.9/NMF/2015 – procedure of contract up to 30 000 Euro – Request-for-quotations for doing the training as part of the Piotrków County project “Your Heart Your Life”

Zawiadomienie O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty540.1 KiB82
Zaproszenie Do Złożenia Oferty -Nr 352.8 MiB154
Załącznik Nr 1.3 - Formularz Ofertowy109.5 KiB77
Załącznik Nr 1.2 - Formularz Ofertowy109.0 KiB98
Załącznik Nr 1.1 - Formularz Ofertowy109.0 KiB75
Wzór Umowy - Załącznik Nr 293.5 KiB118

Open tender for the production and delivery of promotion and information materials

Wn.5/NMF/2015 The announcement of the proceedings conducted in an open tender for the production and delivery of promotion and information materials as part of the Piotrków County project “Your Heart Your Life”

Zawiadomienie O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty621.4 KiB72
Ogłoszenie O Udzieleniu Zamówienia770.9 KiB60
Załącznik Nr 7 Do SIWZ - Wzór Umowy1.0 MiB84
Załącznik Nr 6 Do SIWZ -Informacja O Grupie Kapitałowej74.0 KiB75
Załącznik Nr 5 Do SIWZ -Oświadczenie Z Art 2470.8 KiB76
Załącznik Nr 4 Do SIWZ - Oświadczenie Z Art 22 Ust 197.5 KiB77
Załącznik Nr 3 Do SIWZ - Formularz Cenowy93.5 KiB97
Załącznik Nr 2 Do SIWZ -Formularz Ofertowy74.7 KiB80
Załącznik Nr 1 Do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Obowiązujący98.0 KiB73
SIWZ - Obowiązujący2.1 MiB121
Ogłoszenie O Zamówieniu1.8 MiB88

Open tender for the production and delivery of promotion and information materials

Wn.6/NMF/2015 The announcement of the proceedings conducted in an open tender for the production and delivery of promotion and information materials as part of the Piotrków County project “Your Heart Your Life”

Zawiadomienie O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty98.1 KiB70
Ogłoszenie O Udzieleniu Zamówienia777.3 KiB66
Norway+Grants+EPS458.3 KiB67
Logo Powiat Kolor Krzywe661.1 KiB108
LOGO Powiatu - Kolor56.8 KiB133
Wyjaśnienie Do SIWZ Nr 14.9 MiB134
Załącznik Nr 7 Do SIWZ - Wzór Umowy812.3 KiB67
Załącznik Nr 6 Do SIWZ -Informacja O Grupie Kapitałowej74.0 KiB80
Załącznik Nr 5 Do SIWZ -Oświadczenie Z Art 2470.8 KiB74
Załącznik Nr 4 Do SIWZ - Oświadczenie Z Art 22 Ust 197.5 KiB71
Załącznik Nr 3 Do SIWZ -Formularz Cenowy 1100.0 KiB84
Załącznik Nr 2 Do SIWZ -Formularz Ofertowy74.5 KiB78
Załącznik Nr 1 Do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia2.5 MiB179
SIWZ4.9 MiB102
Ogłoszenie O Zamówieniu1.8 MiB90

Request-for-quotations for design and development of a bilingual website for the project “Your Heart Your Life” with your hosting service, both editorial and technical support

Procedure of contract up to 30 000 Euro – Request-for-quotations for design and development of a bilingual website for the project “Your Heart Your Life” with your hosting service, both editorial and technical support

01a Zaproszenie Do Złożenia Oferty - Strona Internetowa2.5 MiB140
01b Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 1170.5 KiB102
01b Załącznik Do Formularza Ofertowego - Arkusz Kalkulacyjny24.0 KiB100
01c Wzór Umowy - Załącznik Nr 2520.6 KiB247
02 Zawiadomienie O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty217.0 KiB114