Open tender for supply of medical equipment (portable electrocardiograph)

4.2017.AZ – the announcement, the specification of essential terms of the contract with attachments and statements of the proceedings conducted in an open tender for supply of medical equipment (portable electrocardiograph) for the project ‘Your Heart Your Life’.

Ogłoszenie O Udzieleniu Zamówienia1.3 MiB143
Informacja O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty650.1 KiB115
Zestawienie Ofert 04284.8 KiB115
Wyjaśnienia Nr 01400.1 KiB140
Załącznik Nr 5 Do SIWZ - Oświadczenie O Przynależności Do Grupy Kapitałowej107.5 KiB116
Załącznik Nr 6 Do SIWZ - Wzór Umowy94.3 KiB154
Załącznik Nr 4 Do SIWZ - Oświadczenie O Niepodleganiu Wykluczeniu111.0 KiB118
Załącznik Nr 3 Do SIWZ - Oświadczenie O Spełnianiu Warunków Udziału100.0 KiB111
Załącznik Nr 2 Do SIWZ - Formularz Cenowy89.5 KiB134
SIWZ7.4 MiB228
Załącznik Nr 1 Do SIWZ - Formularz Oferty94.5 KiB121
Ogłoszenie O Zamówieniu3.0 MiB180