Open tender for supply of medical equipment (portable electrocardiograph)

4.2017.AZ – the announcement, the specification of essential terms of the contract with attachments and statements of the proceedings conducted in an open tender for supply of medical equipment (portable electrocardiograph) for the project ‘Your Heart Your Life’.

Ogłoszenie O Udzieleniu Zamówienia1.3 MiB82
Informacja O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty650.1 KiB74
Zestawienie Ofert 04284.8 KiB69
Wyjaśnienia Nr 01400.1 KiB92
Załącznik Nr 5 Do SIWZ - Oświadczenie O Przynależności Do Grupy Kapitałowej107.5 KiB72
Załącznik Nr 6 Do SIWZ - Wzór Umowy94.3 KiB98
Załącznik Nr 4 Do SIWZ - Oświadczenie O Niepodleganiu Wykluczeniu111.0 KiB77
Załącznik Nr 3 Do SIWZ - Oświadczenie O Spełnianiu Warunków Udziału100.0 KiB74
Załącznik Nr 2 Do SIWZ - Formularz Cenowy89.5 KiB87
SIWZ7.4 MiB154
Załącznik Nr 1 Do SIWZ - Formularz Oferty94.5 KiB76
Ogłoszenie O Zamówieniu3.0 MiB120