Open tender for supply of medical equipment (portable electrocardiograph)

4.2017.AZ – the announcement, the specification of essential terms of the contract with attachments and statements of the proceedings conducted in an open tender for supply of medical equipment (portable electrocardiograph) for the project ‘Your Heart Your Life’.

Ogłoszenie O Udzieleniu Zamówienia1.3 MiB228
Informacja O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty650.1 KiB169
Zestawienie Ofert 04284.8 KiB151
Wyjaśnienia Nr 01400.1 KiB201
Załącznik Nr 5 Do SIWZ - Oświadczenie O Przynależności Do Grupy Kapitałowej107.5 KiB155
Załącznik Nr 6 Do SIWZ - Wzór Umowy94.3 KiB197
Załącznik Nr 4 Do SIWZ - Oświadczenie O Niepodleganiu Wykluczeniu111.0 KiB163
Załącznik Nr 3 Do SIWZ - Oświadczenie O Spełnianiu Warunków Udziału100.0 KiB148
Załącznik Nr 2 Do SIWZ - Formularz Cenowy89.5 KiB198
SIWZ7.4 MiB308
Załącznik Nr 1 Do SIWZ - Formularz Oferty94.5 KiB169
Ogłoszenie O Zamówieniu3.0 MiB247