Open tender for supply of medical equipment (portable electrocardiograph)

4.2017.AZ – the announcement, the specification of essential terms of the contract with attachments and statements of the proceedings conducted in an open tender for supply of medical equipment (portable electrocardiograph) for the project ‘Your Heart Your Life’.

Ogłoszenie O Udzieleniu Zamówienia1.3 MiB108
Informacja O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty650.1 KiB90
Zestawienie Ofert 04284.8 KiB86
Wyjaśnienia Nr 01400.1 KiB109
Załącznik Nr 5 Do SIWZ - Oświadczenie O Przynależności Do Grupy Kapitałowej107.5 KiB84
Załącznik Nr 6 Do SIWZ - Wzór Umowy94.3 KiB119
Załącznik Nr 4 Do SIWZ - Oświadczenie O Niepodleganiu Wykluczeniu111.0 KiB91
Załącznik Nr 3 Do SIWZ - Oświadczenie O Spełnianiu Warunków Udziału100.0 KiB91
Załącznik Nr 2 Do SIWZ - Formularz Cenowy89.5 KiB107
SIWZ7.4 MiB180
Załącznik Nr 1 Do SIWZ - Formularz Oferty94.5 KiB90
Ogłoszenie O Zamówieniu3.0 MiB143