Open tender for supply of medical equipment (portable electrocardiograph)

4.2017.AZ – the announcement, the specification of essential terms of the contract with attachments and statements of the proceedings conducted in an open tender for supply of medical equipment (portable electrocardiograph) for the project ‘Your Heart Your Life’.

Ogłoszenie O Udzieleniu Zamówienia1.3 MiB119
Informacja O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty650.1 KiB100
Zestawienie Ofert 04284.8 KiB98
Wyjaśnienia Nr 01400.1 KiB122
Załącznik Nr 5 Do SIWZ - Oświadczenie O Przynależności Do Grupy Kapitałowej107.5 KiB100
Załącznik Nr 6 Do SIWZ - Wzór Umowy94.3 KiB133
Załącznik Nr 4 Do SIWZ - Oświadczenie O Niepodleganiu Wykluczeniu111.0 KiB108
Załącznik Nr 3 Do SIWZ - Oświadczenie O Spełnianiu Warunków Udziału100.0 KiB104
Załącznik Nr 2 Do SIWZ - Formularz Cenowy89.5 KiB120
SIWZ7.4 MiB196
Załącznik Nr 1 Do SIWZ - Formularz Oferty94.5 KiB105
Ogłoszenie O Zamówieniu3.0 MiB158