Open tender for supply of medical equipment (portable electrocardiograph)

4.2017.AZ – the announcement, the specification of essential terms of the contract with attachments and statements of the proceedings conducted in an open tender for supply of medical equipment (portable electrocardiograph) for the project ‘Your Heart Your Life’.

Ogłoszenie O Udzieleniu Zamówienia1.3 MiB107
Informacja O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty650.1 KiB86
Zestawienie Ofert 04284.8 KiB82
Wyjaśnienia Nr 01400.1 KiB108
Załącznik Nr 5 Do SIWZ - Oświadczenie O Przynależności Do Grupy Kapitałowej107.5 KiB80
Załącznik Nr 6 Do SIWZ - Wzór Umowy94.3 KiB113
Załącznik Nr 4 Do SIWZ - Oświadczenie O Niepodleganiu Wykluczeniu111.0 KiB87
Załącznik Nr 3 Do SIWZ - Oświadczenie O Spełnianiu Warunków Udziału100.0 KiB88
Załącznik Nr 2 Do SIWZ - Formularz Cenowy89.5 KiB101
SIWZ7.4 MiB176
Załącznik Nr 1 Do SIWZ - Formularz Oferty94.5 KiB86
Ogłoszenie O Zamówieniu3.0 MiB140