Request-for-quotations for the service of development and the release of “The Book of Good Practice for Health Promotion and Prevention of Cardiovascular Diseases” – II call

88.2016.AZ – Request-for-quotations for the service of development and the release of “The Book of Good Practice for Health Promotion and Prevention of Cardiovascular Diseases” – II call

Informacja O Wyborze - Księga303.3 KiB177
Zaproszenie Do Złożenia Oferty5.5 MiB268
Załącznik Nr 4 Do IWZ-Wzór Umowy216.0 KiB169
Załącznik Nr 3 Do IWZ - Wykaz Osób71.5 KiB167
Załącznik Nr 2 Do IWZ - Wykaz Usług106.0 KiB135
Załącznik Nr 1 Do IWZ - Formularz Ofertowy78.3 KiB184