Request-for-quotations for the service of development and the release of “The Book of Good Practice for Health Promotion and Prevention of Cardiovascular Diseases” – II call

88.2016.AZ – Request-for-quotations for the service of development and the release of “The Book of Good Practice for Health Promotion and Prevention of Cardiovascular Diseases” – II call

Informacja O Wyborze - Księga303.3 KiB154
Zaproszenie Do Złożenia Oferty5.5 MiB242
Załącznik Nr 4 Do IWZ-Wzór Umowy216.0 KiB150
Załącznik Nr 3 Do IWZ - Wykaz Osób71.5 KiB149
Załącznik Nr 2 Do IWZ - Wykaz Usług106.0 KiB124
Załącznik Nr 1 Do IWZ - Formularz Ofertowy78.3 KiB171