Akademia Dobrej Rady

Rozładuj stres i miej go pod kontrolą

akademia Życie w ciągłym pośpiechu, stałym poczuciu braku czasu i braku chwili wytchnienia powoduje, że gubimy się w nadmiarze obowiązków. Jeśli takie sytuacje się powtarzają, to doprowadzają do zmęczenia, złego samopoczucia oraz sprzyjają powstawaniu wielu chorób wśród, których choroby układu krążenia są na pierwszym miejscu.

Nauka rozładowywania stresu codziennego, prawidłowych zachowań zapobiegających powstawaniu sytuacji stresowych oraz zmiana sposobu myślenia na pozytywny, to główne zadania Akademii Dobrej Rady.

Na trenie każdej gminy powiatu piotrkowskiego od 07.03.2016 r. w ramach projektu „Twoje Serce serduszko Twoim Życiem” uruchomionych zostało 11 filii Akademii Dobrej Rady.

Akademie są prowadzone na zlecenie powiatu przez Centrum Progres z Koluszek, które od lutego 1998 r. jest prywatnym ośrodkiem specjalizującym się w działaniach z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym także społecznemu nieprzystosowaniu. Ośrodek prowadzi również profesjonalne badania służące ocenie skali problemów społecznych, a klientom indywidualnym udziela szeroko rozumianej pomocy psychologicznej.

Psychologowie, którzy będą świadczyć bezpłatne usługi w okresie od 07.03.2016 r. do 17.02.2017 r. w Akademiach Dobrej Rady, czekają na mieszkańców powiatu piotrkowskiego raz w tygodniu w wyznaczone dni i godziny, które przedstawiamy poniżej.

Zmiany Dyżurów Akademii Dobrej Rady

Nr Filii Gmina Miejsce konsultacji Dni
i godziny konsultacji
Konsultant
1 ADR w Aleksandrowie Urząd Gminy,

Aleksandrów 39 B

Poniedziałki

14.00-18.00

Urszula Pecyna
2 ADR w Czarnocinie Gminny Ośrodek Zdrowia, Czarnocin 125 Wtorki

11.00-15.00

Urszula Pecyna
3 ADR w Gorzkowicach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gorzkowice, ul. Kwiatowa 3 Czwartki

9.00-13.00

Agnieszka Szymańska
4 ADR w Grabicy Gminny Ośrodek Zdrowia, Grabica 55 Czwartki

9.00-13.00

Dorota Galińska
5 ADR w Łękach Szlacheckich Urząd Gminy, Łęki Szlacheckie 13 D Piątki

14.00-18.00

Dorota Galińska
6 ADR Moszczenica Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu, Moszczenica,
ul. Dworcowa 16 a
Poniedziałki

8.30-13.00

Urszula Pecyna
7 ADR w Ręcznie Biblioteka Publiczna,

Ręczno, ul. Piotrkowska 7

Piątki

14.30-18.30

Agnieszka Szymańska
8 ADR w Rozprzy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rozprza,
ul. Rynek Piastowski 10
Czwartki

13.30-17.30

Agnieszka Szymańska
9 ADR Sulejów Punkt Konsultacyjny, Sulejów, ul. Targowa 9 Środy,

14.30-18.30

Agnieszka Szymańska
10 ADR w Woli Krzysztoporskiej Gminny Ośrodek Kultury,

Wola Krzysztoporska,
ul. Południowa 2

Środy

12.00-16.00

Urszula Pecyna
11 ADR w Wolborzu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wolbórz, ul. Sportowa 7 Poniedziałki

16.00-20.00

Agnieszka Szymańska

 

Akademia Dobrej Rady

mhAUGAI

stanowi formę poradnictwa i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych (w rozumieniu psychospołecznym). Dedykowana dla osób, które znalazły się w grupie docelowej Programu tj. biorącej udział w badaniu ankietowym. Jednocześnie, biorąc pod uwagę efekt oddziaływania środowiskowego, w zajęciach tych będą mogły brać udział również osoby, które nie należą do grupy docelowej, ale mają problemy życiowe inne niż prawne i z zakresu przemocy domowej
(te formy pomocy realizowane są przez gops-y w ramach działalności merytorycznej ze środków własnych).
Obligatoryjnie, w każdej filii Akademii Dobrej Rady będzie prowadzone poradnictwo w zakresie możliwości pozbycia się nałogu palenia, – w uzasadnionych przypadkach – uruchomione zostaną grupy wsparcia dla osób chcących pozbyć się nałogu palenia tytoniu.
Oprócz – obligatoryjnego poradnictwa w zakresie pozbycia się nałogu palenia, przewidziane jest prowadzenie poradnictwa, głównie z udziałem psychologa, zajmującego się interwencją kryzysową.
Przewidywana liczba filii Akademii Dobrej Rady – 11 w skali powiatu. Miejscem działalności Akademii będą pomieszczenia ośrodków pomocy społecznej udostępnione na rzecz realizacji zadań Projektu w ramach współpracy między interesariuszami.

Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej Powiatu Piotrkowskiego zdeklarowanych do współpracy w ramach projektu