Samorządy gminne na „TAK”

Miło nam poinformować, że Burmistrzowie i Wójtowie wszystkich Gmin Powiatu Piotrkowskiego, odpowiedzieli pozytywnie na zaproszenie Pana Stanisława Cubały – Starosty Powiatu, dotyczące podjęcia współpracy na rzecz wdrożenia i realizacji Projektu  „Twoje SERCE Twoim ŻYCIEM” – Program zmniejszenia nierówności w zdrowiu mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z ryzykiem wystąpienia chorób układu krążenia.

Zobacz

Zespół Projektowy już działa

W dniu 02.10.2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Projektowego powołanego przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego do wdrożenia i realizacji Projektu „Twoje Serce Twoim Życiem” – Program Zmniejszenia Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego
z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia.

Zobacz

Projekt „Twoje SERCE Twoim ŻYCIEM”

Projekt „Twoje SERCE Twoim ŻYCIEM” Program zmniejszenia nierówności w zdrowiu mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z ryzykiem wystąpienia chorób układu krążenia – jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środków budżetu państwa w Ramach Programu PL 13 Ograniczanie Społecznych Nierówności w Zdrowiu.

Zobacz