Przetarg nieograniczony na kompleksową usługę wydawniczą na potrzeby realizacji przez Powiat Piotrkowski projektu pn.: „Twoje Serce Twoim Życiem”

77.2016.AZ – Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i oświadczeniami w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową usługę wydawniczą na potrzeby realizacji przez Powiat Piotrkowski projektu pn.: „Twoje Serce Twoim Życiem”

Zobacz