Program badań profilaktycznych

zaslepkaProfilaktyka zdrowotna, w tym bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku chorób układu krążenia (ChUK) i specjalistyczne konsultacje lekarskie (kardiologiczne), będą dotyczyły populacji osób w wieku 25-55, korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej
i spełniającej warunek wynikający z kryterium dochodowości.

Grupa ta zostanie objęta również badaniami ankietowymi w kierunku występowania czynników ryzyka oraz zachowań zdrowotnych, w tym pomiar ciśnienia i glukozy we krwi, co umożliwi identyfikację osób z podwyższonym ryzykiem zachorowania na choroby układu krążenia.

Badania ankietowe i profilaktyczne w zakresie oceny ryzyka w kierunku chorób układu krążenia przebiegać będą dwuetapowo tj.: na początku projektu oraz na jego zakończenie
i obejmować będą:

1) Badania ankietowe – bezpośrednio związana z badaniami przesiewowymi oraz odnosząca się do zachowań prozdrowotnych, w tym pomiar ciśnienia.

2) Badania w kierunku chorób układu krążenia:

  • Konsultacja pielęgniarska w POZ (osoby, które wypełniły ankietę);
  • Pakiet badań podstawowych dla osób, które odbyły konsultację pielęgniarską POZ.

Pakiet podstawowych badań obejmować będą: wykonanie badań biochemicznych krwi (m.in. stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, trójglicerydów i poziomu cukru), pomiar ciśnienia tętniczego krwi, określenie BMI oraz przeprowadzenie badania przedmiotowego (uwaga: dopuszcza się możliwość rozszerzenia tych badań, jeśli w trakcie współpracy z właściwą placówką kardiologiczną, jeśli będzie taka rekomendacja).

  • Konsultacja lekarza POZ dla osób, które miały wykonany pakiet badań podstawowych.
  • Konsultacja kardiologiczna- dla osób po badaniach podstawowych i konsultacji lekarza POZ, które zostały skierowane na konsultację.
  • Pakiet badań diagnostycznych pogłębionych – dla osób po konsultacji kardiologicznej. Do pakietu zaliczamy m.in. badanie USG serca, badania radioizotopowe, obciążeniowa diagnostyka wysiłkowa, badania elektrofizjologiczne i inne.

3) Badania w kierunku chorób układu krążenia:

  1. Seria badań – procedura identyczna jak w pkt. 2

Na zakończenie badań ankietowych i profilaktycznych, na podstawie uzyskanych wyników, zostanie sporządzony raport końcowy dokonujący oceny zmian świadomości w zakresie zachowań prozdrowotnych oraz czynników ryzyka chorób układu krążenia u osób biorących udział w badaniu.