Rezultaty

Księga Dobrych Praktyk Promocji Zdrowia I Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

Badanie ankietowe w kierunku oceny świadomości zdrowotnej i jakości życia mieszkańców powiatu piotrkowskiego

Badanie Ankietowe Raport Końcowy

PL 13 Piotrkowski Narzędzia Badawcze Badanie Ankietowe

Wydarzenia medialne:

Konferencja inaugurująca projekt „Twoje Serce Twoim Życiem”

Konferencja inaugurująca – prezentacja Prof. Wojciecha Drygasa

Audycja radiowa z dnia 31 stycznia 2016 r. relacjonująca I Konferencję Inaugurującą projekt „Twoje Serce Twoim Życiem”

II Konferencja „Twoje Serce Twoim Życiem”

Prezentacja Działań Projektu Twoje Serce Twoim Życiem

Jak żyć Dłużej I Lepiej-prezentacja Prof Wojciecha Drygasa

Prezentacja Z Realizacji Działań Projektu Bronisławów 29.01.2017

PROMOCJA ZDROWIA:

Nasze Akademie:

Akademie Dobrej Rady

Akademia Zdrowego Żywienia

Akademia Ruchu

Audycje radiowe o zdrowiu:

Audycja Radiowa 1 Układ Krążenia – Profilaktyka

Audycja Radiowa 2 Stres A Choroby Serca

Audycja Radiowa 3 ABC Zdrowego żywienia

Audycja Radiowa 4 Aktywność Fizyczna – Profilaktyka Serca

Audycja Radiowa 5 Nadwaga – Objawy I Jej Wpływ Na Zdrowie

Audycja Nr 6 Codzienna Aktywność Fizyczna Sprzyjająca Zdrowiu

Audycja 7 Wiek A Aktywność Fizyczna

Audycja Radiowa 8 Kiedy żywność Jest Zdrowa

Audycja Radiowa 9 Wpływ Używek Na Układ Krążenia

Audycja Radiowa 10 Wpływ Stresu Na Nasze Zdrowie

Audycja Radiowa 11 Wpływ Palenia Tytoniu Na Zdrowie

Audycja Radiowa 12 Zdrowy Styl życia Jako Profilaktyka Chorób Serca

Akcje promujące zdrowy styl życia:

Strefa Zdrowia Szydłów 10.07.2016 r

Strefa Zdrowia Mierzyn 17.07.2016 r

Strefa Zdrowia Dąbrowa Nad Czarną 07.08.2016 r

Strefa Zdrowia Łęki Szlacheckie 14.08.2016 r

Strefa Zdrowia Moszczenica 03.09.2016 R

Strefa Zdrowia Wolbórz 19.09.2016 R

Szkolenia:

ZDROWO JEMY – ZDROWO ŻYJEMY

Pierwsze szkolenia z zakresu „Zasad zdrowego żywienia” zorganizowane dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich zakończone

Zasady zdrowego żywienia – materiały szkoleniowe

SZKOLIMY, BY PROMOWAĆ ZDROWY STYL ŻYCIA

Aktywność sprzyjająca zdrowiu – materiały szkoleniowe

Aktywność sprzyjająca zdrowiu – szkolenia dla Akademii Ruchu

Materiały szkoleniowe poradnictwo psychologiczne GOPS

Szkolenia na temat „Czynniki ryzyka w chorobach układu krążenia”

Materiały szkoleniowe Czynniki ryzyka ChUK – pielęgniarki

Materiały szkoleniowe czynniki ryzyka ChUK dla KGW

Materiały szkoleniowe czynniki ryzyka ChUK dla KS

Materiały szkoleniowe czynniki ryzyka ChUK dla pracowników GOPS

Materiały szkoleniowe czynniki ryzyka ChUK dla lekarzy

Warsztaty Kulinarne Jak Zdrowo Gotować

Przepisy I Materiały Dla Uczestników Warsztatów Kulinarnych

Działania profilaktyczne

Co Jeść, Aby Twoje Serce Było Zdrowe

Badania profilaktyczne Punkt Medyczny w Moszczenicy

Badania profilaktyczne Punkt Medyczny w Krzepczowie gm. Grabica

Badania profilaktyczne Punkt Medyczny W Ręcznie

Badania profilaktyczne Punkt Medyczny w Gorzkowicach

Badania Profilaktyczne Punkt Medyczny W Mierzynie

Badania Profilaktyczne Punkt Medyczny W Łękach Szlacheckich

Badania Profilaktyczne Punkt Medyczny W Sulejowie

Badania Profilaktyczne Punkt Medyczny W Czarnocinie

Badania Profilaktyczne Punkt Medyczny W Wolborzu

Badania Profilaktyczne Punkt Medyczny W Woli Krzysztoporskiej

Badania Profilaktyczne Punkt Medyczny W Dąbrówce