Open tender for supply of medical equipment (portable electrocardiograph)

4.2017.AZ – the announcement, the specification of essential terms of the contract with attachments and statements of the proceedings conducted in an open tender for supply of medical equipment (portable electrocardiograph) for the project ‘Your Heart Your Life’.

Ogłoszenie O Udzieleniu Zamówienia1.3 MiB66
Informacja O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty650.1 KiB63
Zestawienie Ofert 04284.8 KiB65
Wyjaśnienia Nr 01400.1 KiB77
Załącznik Nr 5 Do SIWZ - Oświadczenie O Przynależności Do Grupy Kapitałowej107.5 KiB64
Załącznik Nr 6 Do SIWZ - Wzór Umowy94.3 KiB90
Załącznik Nr 4 Do SIWZ - Oświadczenie O Niepodleganiu Wykluczeniu111.0 KiB70
Załącznik Nr 3 Do SIWZ - Oświadczenie O Spełnianiu Warunków Udziału100.0 KiB65
Załącznik Nr 2 Do SIWZ - Formularz Cenowy89.5 KiB73
SIWZ7.4 MiB130
Załącznik Nr 1 Do SIWZ - Formularz Oferty94.5 KiB70
Ogłoszenie O Zamówieniu3.0 MiB97