Open tender for supply of medical equipment (portable electrocardiograph)

4.2017.AZ – the announcement, the specification of essential terms of the contract with attachments and statements of the proceedings conducted in an open tender for supply of medical equipment (portable electrocardiograph) for the project ‘Your Heart Your Life’.

Ogłoszenie O Udzieleniu Zamówienia1.3 MiB78
Informacja O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty650.1 KiB68
Zestawienie Ofert 04284.8 KiB67
Wyjaśnienia Nr 01400.1 KiB87
Załącznik Nr 5 Do SIWZ - Oświadczenie O Przynależności Do Grupy Kapitałowej107.5 KiB71
Załącznik Nr 6 Do SIWZ - Wzór Umowy94.3 KiB96
Załącznik Nr 4 Do SIWZ - Oświadczenie O Niepodleganiu Wykluczeniu111.0 KiB75
Załącznik Nr 3 Do SIWZ - Oświadczenie O Spełnianiu Warunków Udziału100.0 KiB73
Załącznik Nr 2 Do SIWZ - Formularz Cenowy89.5 KiB84
SIWZ7.4 MiB149
Załącznik Nr 1 Do SIWZ - Formularz Oferty94.5 KiB74
Ogłoszenie O Zamówieniu3.0 MiB111