Open tender for supply of medical equipment (portable electrocardiograph)

4.2017.AZ – the announcement, the specification of essential terms of the contract with attachments and statements of the proceedings conducted in an open tender for supply of medical equipment (portable electrocardiograph) for the project ‘Your Heart Your Life’.

Ogłoszenie O Udzieleniu Zamówienia1.3 MiB86
Informacja O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty650.1 KiB78
Zestawienie Ofert 04284.8 KiB71
Wyjaśnienia Nr 01400.1 KiB92
Załącznik Nr 5 Do SIWZ - Oświadczenie O Przynależności Do Grupy Kapitałowej107.5 KiB72
Załącznik Nr 6 Do SIWZ - Wzór Umowy94.3 KiB99
Załącznik Nr 4 Do SIWZ - Oświadczenie O Niepodleganiu Wykluczeniu111.0 KiB78
Załącznik Nr 3 Do SIWZ - Oświadczenie O Spełnianiu Warunków Udziału100.0 KiB76
Załącznik Nr 2 Do SIWZ - Formularz Cenowy89.5 KiB87
SIWZ7.4 MiB157
Załącznik Nr 1 Do SIWZ - Formularz Oferty94.5 KiB77
Ogłoszenie O Zamówieniu3.0 MiB121