Open tender for supply of medical equipment (portable electrocardiograph)

4.2017.AZ – the announcement, the specification of essential terms of the contract with attachments and statements of the proceedings conducted in an open tender for supply of medical equipment (portable electrocardiograph) for the project ‘Your Heart Your Life’.

Ogłoszenie O Udzieleniu Zamówienia1.3 MiB59
Informacja O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty650.1 KiB58
Zestawienie Ofert 04284.8 KiB62
Wyjaśnienia Nr 01400.1 KiB68
Załącznik Nr 5 Do SIWZ - Oświadczenie O Przynależności Do Grupy Kapitałowej107.5 KiB62
Załącznik Nr 6 Do SIWZ - Wzór Umowy94.3 KiB83
Załącznik Nr 4 Do SIWZ - Oświadczenie O Niepodleganiu Wykluczeniu111.0 KiB64
Załącznik Nr 3 Do SIWZ - Oświadczenie O Spełnianiu Warunków Udziału100.0 KiB60
Załącznik Nr 2 Do SIWZ - Formularz Cenowy89.5 KiB63
SIWZ7.4 MiB118
Załącznik Nr 1 Do SIWZ - Formularz Oferty94.5 KiB67
Ogłoszenie O Zamówieniu3.0 MiB87