Request-for-quotations for the service of performance evaluation report of activities undertaken within the framework of the project ‘Your Heart Your Life’

86.2016.AZ –  Request-for-quotations with annexes in the proceedings as a recognition of the price for the service of performance evaluation report of activities undertaken within the framework of the project ‘Your Heart Your Life’

Informacja O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty - Ewaluacja600.5 KiB64
Zaproszenie Do Złożenia Oferty5.8 MiB66
Załącznik Nr 4 - Wzór Umowy227.0 KiB65
Załącznik Nr 3 Do IWZ - Wykaz Osób70.4 KiB52
Załącznik Nr 2 Do IWZ - Wykaz Usług106.0 KiB55
Załącznik Nr 1 Do IWZ - Formularz Ofertowy78.4 KiB58