Bezpłatne Programy profilaktyczne dla mieszkańców województwa łódzkiego i miejsca ich realizacji w 2018 roku

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego do udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych

Informację na temat prowadzonych akcji i programów profilaktycznych przedstawiamy poniżej:

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

RAK JELITA GRUBEGO

Program profilaktyczny w kierunku wczesnego jego wykrywania

W Programie mogą wziąć udział:

  • osoby w wieku 55 – 64 lata, niezależnie od obecności objawów klinicznych;

w systemie oportunistycznym

  • wszystkie osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego;
  • osoby w wieku 40-65 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego;
  • osoby w wieku 25–65 lat, pochodzące z rodziny z zespołem Lyncha – kwalifikowanie na podstawie wywiadu lekarskiego
    i oświadczenia pacjenta i/lub dodatkowej dokumentacji wymaganej przez lekarza kwalifikującego na badanie;

kryteria wyłączenia: objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego, kolonoskopia w ostatnich 10 latach – weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w ankiecie.

Program oferuje badanie kolonoskopowe, koszt znieczulenia, zapewnienie dojazdu niezbędnego do realizacji usługi zdrowotnej, zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia, działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej.

Źródło:

http://www.profilaktyka.lodzkie.pl/sites/default/files/imce/profilaktyka/promocja_programow_jelito.docx

RAK PIERSI

Program profilaktyczny dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat

Program oferuje badania mammograficzne, opieka nad osobą zależną podczas wykonywania badania, zwrot kosztów dojazdu na badanie.

Źródło:

http://www.profilaktyka.lodzkie.pl/sites/default/files/imce/profilaktyka/promocja_programow_piersi.docx

AKCJE PROFILAKTYCZNE

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

Na warsztatach będzie można pogłębić wiedzę o emocjach, rozwinąć umiejętności komunikacyjne, dowiedzieć się więcej o stresie i wzmocnić poczucie własnej wartości.

Można się zapisywać na pojedyncze spotkania, z których każde rozwinie inne umiejętności lub na pełen cykl 4 spotkań warsztatowych.

Źródło:

http://www.zdrowie.lodzkie.pl/aktualnosci/wydarzenia/bezplatne-warsztaty-w-ramach-%E2%80%9Elodzkie-ma-pomysl-na-zdrowie-%E2%80%93-utrzymaj-rowno-0

ŁÓDZKIE WALCZY Z DEPRESJĄ – Akcja profilaktyczna skierowana do dzieci
w wieku 11- 13 lat

Źródło:

http://www.zdrowie.lodzkie.pl/aktualnosci/wydarzenia/zadbaj-o-zdrowie-psychiczne-swojego-dziecka-1

Programy organizuje i finansuje m.in. w ramach środków Unii Europejskiej – Samorząd Województwa Łódzkiego

 

Pełną informację na temat realizowanych lub planowanych do realizacji programów profilaktycznych można znaleźć na stronie:

http://www.profilaktyka.lodzkie.pl/wojewodzkie-programy-zdrowotne