Co najbardziej szkodzi sercu?…

W projekcie „Twoje Serce Twoim Życiem” zadbano o trzon całego systemu promocji zdrowego stylu życia, a mianowicie partnerów bez, których jego realizacja nie byłaby możliwa. Celem wsparcia ich kompetencji, umiejętności oraz dostarczenia niezbędnej wiedzy w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia, zaproponowano bezpłatne szkolenia na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia.

W szkoleniach weźmie udział 50 przedstawicielek kół gospodyń wiejskich, 26 osób reprezentujących kluby sportowe, szkoły, biblioteki gminne, które zadeklarowały współpracę w projekcie, 33 pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz 32 przedstawicieli personelu medycznego (lekarze i pielęgniarki), który na co dzień dba o nasze zdrowie w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej działających na terenie powiatu piotrkowskiego.

Podczas szkoleń uczestnicy dowiedzą się nie tylko o tym, co najbardziej szkodzi sercu, ale również jak prawidłowo wykonać pomiar ciśnienia tętniczego. Zdobytą wiedzą będą mogli dzielić się ze swoimi podopiecznymi oraz promować zdrowy styl życia wśród społeczności lokalnych, wykorzystując przekazany sprzęt w postaci ciśnieniomierzy i glukometrów.

Z kolei o najnowszych doniesieniach naukowych i postępach medycyny w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia oraz w zakresie faktów i mitów dotyczących diety oraz aktywności fizycznej stosowanej w prewencji chorób układu krążenia, lekarze poradni z ternu powiatu piotrkowskiego usłyszą na szkoleniu poprowadzonym przez prof. Wojciecha Drygasa, kierownika Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia w instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Katedry Medycyny Społeczne i Zapobiegawczej Akademii Medycznej w Łodzi, a także eksperta WHO w dziedzinie zdrowia publicznego i medycyny zapobiegawczej.

Szkolenia są kluczowym zadaniem projektu „Twoje Serce Twoim Życiem”, który jest kompleksowym przedsięwzięciem, mającym na celu zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia. Ich realizacja ma być kanałem transferu wiedzy specjalistycznej, która zostanie wykorzystana w działalności operacyjnej przychodni POZ m.in. w zakresie prowadzenia programów profilaktycznych w publicznym i niepublicznym systemie zdrowia.

Łącznie w realizowanych w ramach projektu szkoleniach weźmie udział ponad 200 osób.

Materiały szkoleniowe Czynniki ryzyka ChUK – pielęgniarki

Materiały szkoleniowe czynniki ryzyka ChUK dla KGW

Materiały szkoleniowe czynniki ryzyka ChUK dla KS

Materiały szkoleniowe czynniki ryzyka ChUK dla pracowników GOPS

Galeria zdjęć:

Szkolenie czynniki ryzyka w ChUK 18.02.2016 – grupa I GOPS

Szkolenie czynniki ryzyka w ChUK 12.02.2016 – grupa pielęgniarek