Nie daj się oszukać!

W związku z niepokojącymi sygnałami od mieszkańców powiatu o osobach, które oferują usługi rehabilitacyjne i sprzęt rehabilitacyjny, a dodatkowo informują, że są one realizowane w ramach projektu Starostwa, stanowczo zaprzeczamy, że powiat piotrkowski prowadzi tego typu działania, w ramach programu profilaktycznego “Twoje Serce, Twoim Życiem”.


Projekt “Twoje Serce, Twoim Życiem”, nie ma nic wspólnego z indywidualną rehabilitacją, prowadzoną w miejscu zamieszkania. Wszystkie zorganizowane, grupowe zajęcia, realizowane w ramach projektu Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, takie jak: nordic walking, marszobiegi, gry zespołowe czy fitness, są realizowane po to, aby promować aktywność fizyczną mieszkańców powiatu, w wybranych miejscowościach na terenie ziemi piotrkowskiej. Ich wykaz znajduje się na stronie projektu www.zdrowie.powiat-piotrkowski.pl.
W razie kolejnych, podobnych sytuacji podszywania się osób trzecich pod współrealizatorów czy podwykonawców projektu “Twoje Serce, Twoim Życiem” należy niezwłocznie poinformować, o tym fakcie, policję.