Powiat przekazał sprzęt poradniom

Każdy mieszkaniec ziemi piotrkowskiej w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim i 13 poradniach w powiecie piotrkowskim, może skorzystać z profilaktycznych badań w kierunku chorób układu krążenia.

Wykonanie ich jest możliwe dzięki urządzeniom przekazanym placówkom przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie. A są to: aparaty do EKG, całodobowe rejestratory ciśnienia, wagi medyczne ze wzrostomierzem, pulsoksymetry, aparaty do pomiaru cholesterolu i trójglicerydów z paskami po 500 sztuk dla każdej poradni. – Ten niezbędny do przeprowadzania działań profilaktycznych sprzęt umożliwi kontynuację, zapoczątkowanych w minionym roku, badań pacjentów w ramach realizowanego przez powiat piotrkowski projektu “Twoje Serce, Twoim Życiem” – przypomina wicestarosta powiatu Piotr Wojtysiak. Łączny koszt zakupu urządzeń wyniósł ponad 215 tysięcy złotych i został sfinansowany z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa. Przekazany sprzęt niewątpliwie wpłynie na zwiększenie dostępności mieszkańców powiatu do podstawowej, kompleksowej diagnostyki kardiologicznej, co zwiększy trafność wyboru dalszego leczenia, a dodatkowo będzie miało bezpośrednie przełożenie na cele projektu oraz zapewni jego trwałość, czyli zmniejszy nierówności w zdrowiu i ograniczy śmiertelność osób ze schorzeniami kardiologicznymi. Korzystanie ze specjalistycznego sprzętu poprzedziło szkolenie z obsługi i odczytywania wyników badań, które przeprowadzono w piotrkowskim Starostwie. W spotkaniu wzięli udział pracownicy poradni z Aleksandrowa, Czarnocina, Gorzkowic, Grabicy, Trzepnicy, Niechcic, Moszczenicy, Ręczna, Sulejowa, Przygłowa, Parzniewic, Woli Krzysztoporskiej, Wolborza i Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie. Wart podkreślenia jest fakt, że pracownicy tychże placówek, świadczyli swoje usługi na rzecz projektu nieodpłatnie, nawet w przypadku, gdy badana osoba nie była jej zdeklarowanym pacjentem.

Galeria zdjęć: