Punkt Medyczny w Ręcznie

W ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia „Twoje Serce Twoim Życiem”w niedzielę 29.05.2016 r. przy Parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie zorganizowany został już trzeci z kolei Punkt Medyczny.

Punkt Medyczny Ręczno (3)Każdy kto zdecydował się na badanie mógł skorzystać
z bezpłatnego pomiaru ciśnienia krwi, nasycenia tlenu
w układzie krwionośnym, poziomu cholesterolu i glukozy we krwi oraz skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem.

Z badań skorzystało ponad 120 osób, z których ponad 90 skonsultowało się ze specjalistą kardiologiem.Punkt Medyczny Ręczno (4)

Najczęściej porady lekarskie dotyczyły konieczności zmiany przyzwyczajeń żywieniowych, a w niektórych przypadkach osoby oprócz zaleceń w zakresie zmiany stylu życia otrzymały wskazania do dalszego leczenia.

Pomimo bardzo upalnego dnia Punkt Medyczny w Ręcznie cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Kolejne najbliższe Punkty medyczne zostaną zorganizowane  przy Parafiach w Gorzkowicach – 05.06.2016 r. i w Mierzynie – 12.06.2016 r.

Serdecznie zapraszamy

Informujemy, że udział we wszelkich działaniach realizowanych w ramach projektu „Twoje Serce Twoim Życiem” jest bezpłatny dzięki finansowaniu  z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL 13 Ograniczanie Społecznych Nierówności w Zdrowiu.

Natomiast wszelkie informacje o projekcie można uzyskać w miejscach jego realizacji na terenie danej gminy jak również w Biurze Projektu w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Piotrkowie Tryb., ul. Dąbrowskiego 7 oraz na stronie internetowej www.zdrowie.powiat-piotrkowski.pl

Badania Profilaktyczne Punkt Medyczny W Ręcznie

Galeria zdjęć