Punkt Medyczny w Sulejowie

Przy Parafii pw. Św. Floriana Męczennika w Sulejowie organizowany został szósty z kolei Punkt Medyczny. Każdorazowo akcje odbywają się w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia „Twoje Serce Twoim Życiem”.

davZ bezpłatnego pomiaru ciśnienia krwi, nasycenia tlenu w układzie krwionośnym, poziomu cholesterolu i glukozy we krwi skorzystało ponad 80 osób, z których ponad 50 skonsultowało się ze specjalistą kardiologiem.
Porady lekarskie dotyczyły głównie edukacji zdrowotnej np. w zakresie zmiany przyzwyczajeń żywieniowych, a w niektórych przypadkach osoby oprócz zaleceń w zakresie zmiany stylu życia otrzymały wskazania do dalszego leczenia. PM Sulejów (2)

Dodatkowo wszyscy, którzy wzięli udział w badaniach otrzymali broszurę informacyjną dotyczącą działań jakie prowadzone są na terenie gminy Sulejów w ramach Projektu „Twoje Serce Twoim Życiem”.

I tym razem Punkt Medyczny cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego powiatu.

Najbliższy Punkt medyczny zostanie zorganizowany przy Parafii w Czarnocinie – 03.07.2016 r.

Serdecznie zapraszamy

Informujemy, że udział we wszelkich działaniach realizowanych w ramach projektu „Twoje Serce Twoim Życiem” jest bezpłatny dzięki finansowaniu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa
w ramach Programu PL 13 Ograniczanie Społecznych Nierówności w Zdrowiu.

Natomiast wszelkie informacje o projekcie można uzyskać w miejscach jego realizacji na terenie danej gminy jak również w Biurze Projektu w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Piotrkowie Tryb., ul. Dąbrowskiego 7 oraz na stronie internetowej www.zdrowie.powiat-piotrkowski.pl

Badania Profilaktyczne Punkt Medyczny W Sulejowie

Galeria zdjęć: