Punkt Medyczny w Wolborzu

W ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia „Twoje Serce Twoim Życiem” w niedzielę 28.08.2016 r. przy Parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu zorganizowany został Punkt Medyczny.

PM Wol 01Każdy kto zdecydował się na badanie mógł skorzystać z bezpłatnego pomiaru ciśnienia krwi, nasycenia tlenu w układzie krwionośnym, poziomu cholesterolu i glukozy we krwi oraz skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem.

Z badań skorzystało 108 osób, z których 105 z uwagi na nieprawidłowe wyniki skonsultowało się ze specjalistą kardiologiem.

Najczęściej porady lekarskie dotyczyły konieczności zmiany przyzwyczajeń żywieniowych, a w niektórych przypadkach osoby oprócz zaleceń w zakresie zmiany stylu życia otrzymały wskazania do dalszego leczenia.

Wiele osób było zaskoczonych swoimi nie zawsze prawidłowymi wynikami.PM Wol 06 - kafel

Pamiętajmy, że najgroźniejsze to te choroby, które długo nie dając widocznych objawów rozwijają się, a gdy się ujawniają zwykle są trudne w leczeniu i niosą za sobą wiele powikłań.

Kolejne najbliższe Punkty medyczne zostaną zorganizowane przy Parafiach w Woli Krzysztoporskiej – 11.09.2016 r. i w Dąbrówce – 25.09.2016 r.

Serdecznie zapraszamy.

Informujemy, że udział we wszelkich działaniach realizowanych w ramach projektu „Twoje Serce Twoim Życiem” jest bezpłatny dzięki finansowaniu  z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL 13 Ograniczanie Społecznych Nierówności w Zdrowiu.

Natomiast wszelkie informacje o projekcie można uzyskać w miejscach jego realizacji na terenie danej gminy jak również w Biurze Projektu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb., ul. Dąbrowskiego 7 oraz na stronie internetowej www.zdrowie.powiat-piotrkowski.pl

Badania Profilaktyczne Punkt Medyczny W Wolborzu

Galeria zdjęć: