SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ W GRUPIE RYZYKA

Rozpoczęły się badania ankietowe. Profilaktyka zdrowotna to jedno z głównych założeń Projektu „Twoje Serce Twoim Życiem”.

Bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku chorób układu krążenia (ChUK) i specjalistyczne konsultacje lekarskie (kardiologiczne), będą dotyczyły populacji osób w wieku 25-55, korzystającej ze świadczeń rodzinnych oraz pomocy społecznej i spełniającej warunek wynikający z kryterium dochodowości.

Zachęcamy wszystkie osoby, które spełniają kryteria grupy docelowej do wzięcia udziału w badaniu
i poddaniu obiektywnej ocenie swój stan zdrowia.

Najgroźniejsze bowiem są te choroby, które długo nie dając widocznych objawów rozwijają się, a gdy się ujawniają zwykle są trudne w leczeniu i niosą za sobą wiele powikłań. Tak jest w przypadku wielu chorób cywilizacyjnych, w tym chorób układu krążenia.

Pamiętajmy, że tylko w 10 procentach za to czy będziemy zdrowi, odpowiada opieka medyczna, czyli ośrodki zdrowia i szpitale. W 90 procentach nasz stan zdrowia zależy od nas samych.

Warto o tym pamiętać podejmując decyzję o wzięciu udziału w badaniu ankietowym.

Jedyny koszt wzięcia udziału w badaniu ankietowym, to czas ok. 10 min. jaki musimy „zainwestować” do celów ankietowych oraz w przypadku stwierdzenia występowania czynników ryzyka wskazujących na możliwość zachorowania na choroby układu krążenia, wykonania badań profilaktycznych
w przychodni na terenie danej gminy.

W ramach badań profilaktycznych w projekcie bezpłatnie wykonane zostaną

– pomiary ciśnienia

– badania krwi,

– ustalenie wskaźnika BMI

– konsultacje kardiologiczne,

– badania zlecone przez lekarza kardiologa.

Na ternie całego powiatu piotrkowskiego rozpoczęły się badania ankietowe w kierunku zbadania
w grupie docelowej, występowania czynników ryzyka oraz oceny zachowań zdrowotnych. Każdy uczestnik badania będzie miał również wykonany przez pracownika ośrodka pomocy społecznej pomiar ciśnienia krwi, co dodatkowo umożliwi identyfikację osób z podwyższonym ryzykiem zachorowania na choroby układu krążenia.

Realizatorem badania ankietowego jest Centrum Badań i Analiz Rynku z Kutna, które ściśle współpracować będzie z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu piotrkowskiego.

Wartym podkreślenia jest fakt, że wszystkie ośrodki pomocy społecznej bardzo aktywnie i z dużym zaangażowaniem włączyły się do realizacji projektu, w tym również badań ankietowych. Taka postawa niewątpliwie jest godna naśladowania. Jednocześnie świadczy o dużej świadomości pracowników pomocy społecznej w zakresie potrzeby promowania i zachęcania do zmiany postaw oraz prowadzenia zdrowego stylu życia przez swoich podopiecznych.

Realizatorem działań medycznych jest Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim oraz Zakłady Podstawowej Opieki Zdrowotnej działające na terenie Powiatu Piotrkowskiego