Open tender for supply of medical equipment (portable electrocardiograph)

4.2017.AZ – the announcement, the specification of essential terms of the contract with attachments and statements of the proceedings conducted in an open tender for supply of medical equipment (portable electrocardiograph) for the project ‘Your Heart Your Life’.

Ogłoszenie O Udzieleniu Zamówienia1.3 MiB135
Informacja O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty650.1 KiB110
Zestawienie Ofert 04284.8 KiB107
Wyjaśnienia Nr 01400.1 KiB128
Załącznik Nr 5 Do SIWZ - Oświadczenie O Przynależności Do Grupy Kapitałowej107.5 KiB107
Załącznik Nr 6 Do SIWZ - Wzór Umowy94.3 KiB147
Załącznik Nr 4 Do SIWZ - Oświadczenie O Niepodleganiu Wykluczeniu111.0 KiB114
Załącznik Nr 3 Do SIWZ - Oświadczenie O Spełnianiu Warunków Udziału100.0 KiB108
Załącznik Nr 2 Do SIWZ - Formularz Cenowy89.5 KiB126
SIWZ7.4 MiB213
Załącznik Nr 1 Do SIWZ - Formularz Oferty94.5 KiB112
Ogłoszenie O Zamówieniu3.0 MiB172